İpek Yolu, Süleyman ve Tayyip

Davud ve Süleyman'ı bilir misiniz ?
Hani Yusuf'un düşlerini kurduğu 12 kabileyi Musa'nın Firavun zulmünden kurtararak Filistin şehri kıyısına kadar gelmişken bir krallık kurmuştu. Birleşik İsrail Krallığı. Onca teolojik tartışmayı, mezhepçiliği, fırkacılığ yerle bir edip ümmetin onurunu kurtarmış ayrıca Batı Akdeniz den Ön Asya'ya kadar bütün ticaret yollarını tutmuştu. Adalet ve Merhamet Devletinin başkentini JaruSelam koymuş ve İslam'ı dört bir yana yaymıştı.
Selam Yurdu.
Vay canına !
ne güzel bir isim öyle değil mi ?

Süleyman'ın gücü nereden geliyordu bilir misiniz ?

Kuzey’den gelen Deniz Kavimlerinin istilası ile birlikte Etrüksler, Ege ve Akdeniz kıyılarından çekildiler. Mısır, Hitit gibi büyük devletlerin de çöküş süreciyle her yerde monarşi yerini feodal yapılara bıraktı. Tüm Ön Asya da bu nedenle irili ufaklı hakimiyet savaşları başlamış, bölge bu nedenle günden güne güvensizleşmişti. Bu güvensizlik kıta yoluyla yapılan ticaretin yerine deniz ticaretinin öne geçişini sağladı. Ekonomik ticaret böylece yerini deniz yoluyla yapılan faaliyetlere bıraktı. Mezopotamya artık buradan transite geçen tacirler tarafından terk edildi. Hindistan Babil’i bırakıp Arabistan ve Kızıldeniz yolunu kullanmaya başladı. Bu sebeplerden olsa gerek ki Asur yayılmacılığı da büyük oranda geriledi. Doğu Akdeniz yolu ve liman kentlerini kontrol eden artık Suriye kıta ticaret merkezi hakimiyetine son vererek yeni bir hakimiyet alanı oluşturdu. Musa zamanında Suriye’yi alan dünyayı alacakken artık Doğu Akdeniz Limanlarına hakim olan tüm bölgeye hakim oluyordu. Arabistan kıyı bölgeleri de önemli ticaret ve transit geçiş yollarına dönüştü. Süleyman Peygamber böylesi bir ortamda Doğu Akdeniz ticaret yolunun hakimiyetini eline geçirdi.

Süleyman'ın gücünü perçinleyen bir diğer unsur ise Doğu Akdenize tek kıyısı olan Fenikelilerin Batı Akdeniz'e yaptıkları gemilerle ticaretti. Doğudan gelen ticari mallar Süleyman'ın sınırlarından ve güvencesi ile geçip Fenike gemileri ile Batıya gidiyor, Batı'dan gelen gümüş, kalay ve bakır Doğuya akıyordu. Fenikelilerin gemicilik alanında özellikle tahta malzemeler arasında sürdükleri zift ile günlerce hiçbir karaya uğramadan seyahat etmeleri Akdeniz'de dengeleri değiştirdi. Yıldızlara bakarak yön bulmaları da onlara büyük avantaj sağladı. Fenikliler bu ticari aktivite ile Süleyman'ı da ihya ettiler. Süleyman Fenike limanlarının güvenliğini sağlama ve Doğudan gelen ticari aktivitelerden aldığı vergiler ile çok güçlendi. Fenikelilerin Batı Akdeniz'e kadar üç ay mesabesinde ki yolculukları Kur'an da "Süleyman'ın emrine rüzgarları verdik" şeklinde özetlenir. Daha çook konuşacak anlatacak şey var da kısa keselim...

Şimdi gündeme gelelim. Size söyleyeceğimi bir kenara yazın. Çok ütopik bulsanızda yazın bir kenara. Yarın öbür gün tekrar okur gerçekleşmezse güler eğlenirsiniz.
Çin İpek Yolu projesi Akdeniz, OrtaDoğu ve ÖnASya da dengeleri yerinden oynatacak. Demedi demeyin.
2023 hedefi için Erdoğan çok ama çok derin bir tarihsel izlekte yol alıyor. İpek yolu revizyonu Süleyman döneminde ki gibi çok büyük bir ticari revizyondan farksız.
Rabbim bize, kazandıklarımızı uğrunda harcamayı, tüm mazlumların sığınabildiği ülkemizde yeni bir Selam Yurdu kurmayı nasib etsin...

Bu blogdaki popüler yayınlar

Musa, Ekmek ve Özgürlük - ÇIKTI

Kadir Gecesi Bulundu !

Şeytan Kimin Gözlerinden Öper ?